Fully reproducible localhost

Uppdaterad 1 dag sedan

out-of-tree kernel {module, exploit} development tool

Uppdaterad 5 dagar sedan

Русский перевод второго издания Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software.

Uppdaterad 2 månader sedan

NixOS configuration

Uppdaterad 2 månader sedan

Simple application VMs (hypervisor-based sandbox) based on Nix package manager.

Uppdaterad 3 månader sedan

NixOS configuration

Uppdaterad 3 månader sedan

Non-interactive CLI browser with embedded Tor

Uppdaterad 5 månader sedan