Simple application VMs (hypervisor-based sandbox) based on Nix package manager.

Uppdaterad 1 vecka sedan

NixOS configuration

Uppdaterad 1 månad sedan

NixOS configuration

Uppdaterad 1 månad sedan

out-of-tree kernel {module, exploit} development tool

Uppdaterad 3 månader sedan