Minimap for Google Glass

Uppdaterad 3 dagar sedan

collection of verified Linux kernel exploits

Uppdaterad 6 dagar sedan

Stateless cryptocurrency API

Uppdaterad 6 dagar sedan

out-of-tree kernel {module, exploit} development tool

Uppdaterad 6 dagar sedan

Simple application VMs (hypervisor-based sandbox) based on Nix package manager.

Uppdaterad 6 dagar sedan

Cryptocurrency donation daemon.

Uppdaterad 6 dagar sedan

The stupid cryptocurrency wallet

Uppdaterad 1 månad sedan

Fully reproducible localhost

Uppdaterad 1 månad sedan

NixOS configuration

Uppdaterad 1 månad sedan

NixOS configuration

Uppdaterad 2 månader sedan

Русский перевод второго издания Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software.

Uppdaterad 5 månader sedan

Non-interactive CLI browser with embedded Tor

Uppdaterad 8 månader sedan