out-of-tree kernel {module, exploit} development tool
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
dump_stack() 5116ffe015 Implements bootstrap, fixes #3 3 år sedan
config Implements kernels config autogeneration 3 år sedan
examples Print kernel config skeleton to stdout 3 år sedan
qemu Add ssh command generator 3 år sedan
tools Remove CentOS and Debian from kernel factory 3 år sedan
.gitignore Initial commit 3 år sedan
LICENSE Change license to GNU AGPLv3 3 år sedan
README.md Update README.md 3 år sedan
bootstrap.config.go Implements bootstrap, fixes #3 3 år sedan
bootstrap.go Implements bootstrap, fixes #3 3 år sedan
debug.go Move gdb listen address to params 3 år sedan
gen.go Implements skeleton module/exploit config generator 3 år sedan
kernel.go Allow to force bump docker container 3 år sedan
main.go Implements bootstrap, fixes #3 3 år sedan
pew.go Improve error logging 3 år sedan

README.md

out-of-tree

out-of-tree kernel {module, exploit} development tool

Screenshot

Installation

$ go get github.com/jollheef/out-of-tree
$ out-of-tree bootstrap

Then you can check it on kernel module example:

$ cd $GOPATH/github.com/jollheef/out-of-tree/examples/kernel-module
$ out-of-tree kernel autogen # generate kernels based on .out-of-tree.toml
$ out-of-tree pew

Examples

Run by absolute path

$ out-of-tree --path /path/to/exploit/directory pew

Test only with one kernel:

$ out-of-tree pew --kernel='Ubuntu:4.10.0-30-generic'

Run debug environment:

$ out-of-tree debug --kernel='Ubuntu:4.10.0-30-generic'

Test binary module/exploit with implicit defined test ($BINARY_test)

$ out-of-tree pew --binary /path/to/exploit

Test binary module/exploit with explicit defined test

$ out-of-tree pew --binary /path/to/exploit --test /path/to/exploit_test

Guess work kernels:

$ out-of-tree pew --guess

Use custom kernels config

$ out-of-tree --kernels /path/to/kernels.toml pew

Generate all kernels

Does not required if you dont need to use --guess.

$ cd $GOPATH/src/github.com/jollheef/out-of-tree/tools/kernel-factory
$ ./bootstrap.sh # more than 6-8 hours for all kernels
$ export OUT_OF_TREE_KCFG=$GOPATH/src/github.com/jollheef/out-of-tree/tools/kernel-factory/output/kernels.toml

Development

Read Qemu API.

Generate images

$ cd $GOPATH/src/github.com/jollheef/out-of-tree/tools/qemu-debian-img/
$ docker run --privileged -v $(pwd):/shared -e IMAGE=/shared/ubuntu1404.img -e RELEASE=trusty -t gen-ubuntu1804-image
$ docker run --privileged -v $(pwd):/shared -e IMAGE=/shared/ubuntu1604.img -e RELEASE=xenial -t gen-ubuntu1804-image