out-of-tree kernel {module, exploit} development tool
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

test.config.go 462B

12345678910
  1. // Copyright 2018 Mikhail Klementev. All rights reserved.
  2. // Use of this source code is governed by a AGPLv3 license
  3. // (or later) that can be found in the LICENSE file.
  4. package qemu
  5. const testConfigVmlinuz = "../tools/qemu-debian-img/ubuntu2004.vmlinuz"
  6. const testConfigInitrd = "../tools/qemu-debian-img/ubuntu2004.initrd"
  7. const testConfigRootfs = "../tools/qemu-debian-img/ubuntu2004.img"
  8. const testConfigSampleKo = "../tools/qemu-debian-img/ubuntu2004.ko"