tools
Go 0 0

Simple application VMs (hypervisor-based sandbox) based on Nix package manager.

Uppdaterad 6 dagar sedan

out-of-tree kernel {module, exploit} development tool

Uppdaterad 1 år sedan

Java 0 0

Minimap for Google Glass

Uppdaterad 2 år sedan

Go 0 0

Non-interactive CLI browser with embedded Tor

Uppdaterad 3 år sedan

Personer