Преглед на файлове

Revert "Travis-CI: Test also without go modules"

This reverts commit a0a9333385.
tags/v1.0.0
dump_stack() преди 1 година
родител
ревизия
c2481272e2
Signed by: Mikhail Klementev <blame@dumpstack.io> GPG Key ID: BE44DA8C062D87DC
променени са 1 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      .travis.yml

+ 0
- 1
.travis.yml Целия файл

@@ -20,7 +20,6 @@ services:

env:
- GO111MODULE=on
- GO111MODULE=off

install: true


Loading…
Отказ
Запис