Bläddra i källkod

Fix tests

tags/v1.0.0
dump_stack() 11 månader sedan
förälder
incheckning
aa08b7a8b2
Signerad av: Mikhail Klementev <blame@dumpstack.io> GPG-nyckel ID: BE44DA8C062D87DC
1 ändrade filer med 7 tillägg och 7 borttagningar
  1. 7
    7
      qemu/qemu-kernel_test.go

+ 7
- 7
qemu/qemu-kernel_test.go Visa fil

@@ -22,7 +22,7 @@ func init() {

func TestSystemNew_InvalidKernelPath(t *testing.T) {
kernel := Kernel{Name: "Invalid", KernelPath: "/invalid/path"}
if _, err := NewSystem(X86_64, kernel, "/bin/sh"); err == nil {
if _, err := NewSystem(X86x64, kernel, "/bin/sh"); err == nil {
t.Fatal(err)
}
}
@@ -36,21 +36,21 @@ func TestSystemNew_InvalidQemuArch(t *testing.T) {

func TestSystemNew_InvalidQemuDrivePath(t *testing.T) {
kernel := Kernel{Name: "Valid path", KernelPath: testConfigVmlinuz}
if _, err := NewSystem(X86_64, kernel, "/invalid/path"); err == nil {
if _, err := NewSystem(X86x64, kernel, "/invalid/path"); err == nil {
t.Fatal(err)
}
}

func TestSystemNew(t *testing.T) {
kernel := Kernel{Name: "Valid path", KernelPath: testConfigVmlinuz}
if _, err := NewSystem(X86_64, kernel, "/bin/sh"); err != nil {
if _, err := NewSystem(X86x64, kernel, "/bin/sh"); err != nil {
t.Fatal(err)
}
}

func TestSystemStart(t *testing.T) {
kernel := Kernel{Name: "Test kernel", KernelPath: testConfigVmlinuz}
q, err := NewSystem(X86_64, kernel, "/bin/sh")
q, err := NewSystem(X86x64, kernel, "/bin/sh")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
@@ -74,7 +74,7 @@ func TestGetFreeAddrPort(t *testing.T) {
func TestSystemStart_Timeout(t *testing.T) {
t.Parallel()
kernel := Kernel{Name: "Test kernel", KernelPath: testConfigVmlinuz}
q, err := NewSystem(X86_64, kernel, "/bin/sh")
q, err := NewSystem(X86x64, kernel, "/bin/sh")
if err != nil {
t.Fatal(err)
}
@@ -103,7 +103,7 @@ func startTestQemu(t *testing.T, timeout time.Duration) (q *System, err error) {
KernelPath: testConfigVmlinuz,
InitrdPath: testConfigInitrd,
}
q, err = NewSystem(X86_64, kernel, testConfigRootfs)
q, err = NewSystem(X86x64, kernel, testConfigRootfs)
if err != nil {
return
}
@@ -319,7 +319,7 @@ func TestSystemDebug(t *testing.T) {
KernelPath: testConfigVmlinuz,
InitrdPath: testConfigInitrd,
}
q, err := NewSystem(X86_64, kernel, testConfigRootfs)
q, err := NewSystem(X86x64, kernel, testConfigRootfs)
if err != nil {
return
}

Laddar…
Avbryt
Spara