Преглед на файлове

Troubleshooting

tags/v1.0.0
dump_stack() преди 1 година
родител
ревизия
a8b423cddf
Signed by: Mikhail Klementev <blame@dumpstack.io> GPG Key ID: BE44DA8C062D87DC
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. 7
    0
      README.md

+ 7
- 0
README.md Целия файл

@@ -80,6 +80,13 @@ Generate all kernels

$ out-of-tree kernel genall --distro Ubuntu --ver 16.04


## Troubleshooting

If anything happens that you cannot solve -- just remove `$HOME/.out-of-tree`.

But it'll be better if you'll write the bug report.

## Development

Read [Qemu API](qemu/README.md).

Loading…
Отказ
Запис