Преглед на файлове

Add circleci configuration for macOS

tags/v1.3.0
dump_stack() преди 6 месеца
родител
ревизия
7f418b30ac
Signed by: Mikhail Klementev <blame@dumpstack.io> GPG Key ID: BE44DA8C062D87DC
променени са 1 файла, в които са добавени 24 реда и са изтрити 0 реда
  1. 24
    0
      .circleci/config.yml

+ 24
- 0
.circleci/config.yml Целия файл

@@ -0,0 +1,24 @@
version: 2
jobs:
build:
macos:
steps:
- checkout
- run:
name: Install dependencies
command: brew install go qemu
- run:
name: Build
command: go build
- run:
name: End-to-End Testing [Kernel Module]
command: |
cd examples/kernel-module
../../out-of-tree kernel autogen --max=1
../../out-of-tree pew --qemu-timeout=10m
- run:
name: End-to-End Testing [Kernel Exploit]
command: |
cd examples/kernel-exploit
../../out-of-tree kernel autogen --max=1
../../out-of-tree pew --threshold=0 --qemu-timeout=10m

Loading…
Отказ
Запис