Przeglądaj źródła

Add README.md

tags/v0.2
dump_stack() 1 rok temu
rodzic
commit
56175eb4ed
1 zmienionych plików z 8 dodań i 0 usunięć
  1. 8
    0
      README.md

+ 8
- 0
README.md Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,8 @@
# out-of-tree

out-of-tree kernel {module, exploit} development tool

## Installation

Read [Qemu API](qemu/README.md).


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz