NixOS configuration https://mail.dumpstack.io
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
dump_stack() a0db96d3e1
Update README
3 månader sedan
.gitignore Initial 2 år sedan
LICENSE Initial 2 år sedan
README.md Update README 3 månader sedan
configuration.nix Add vim 3 månader sedan
secrets.nix.example Initial 2 år sedan

README.md

mail.dumpstack.io

Download NixOS installation ISO

Note:

  1. I assume that latest stable (e.g. 20.09) ISO will be used for installation.
  2. Some cloud providers disallow outbound SMTP by default. Check it if there’ll be issues with outgoing emails.

Installation

parted /dev/vda mklabel msdos
parted /dev/vda mkpart primary ext4 0% 100%
mkfs.ext4 -L system /dev/vda1
mount /dev/vda1 /mnt/

nix-env -iA nixos.gitMinimal
git clone https://code.dumpstack.io/infra/mail.dumpstack.io.git /mnt/etc/nixos/

nixos-generate-config --root /mnt

nixos-install
reboot