NixOS configuration https://mail.dumpstack.io
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
dump_stack() a0db96d3e1
Update README
před 3 měsíci
.gitignore Initial před 2 roky
LICENSE Initial před 2 roky
README.md Update README před 3 měsíci
configuration.nix Add vim před 3 měsíci
secrets.nix.example Initial před 2 roky

README.md

mail.dumpstack.io

Download NixOS installation ISO

Note:

  1. I assume that latest stable (e.g. 20.09) ISO will be used for installation.
  2. Some cloud providers disallow outbound SMTP by default. Check it if there’ll be issues with outgoing emails.

Installation

parted /dev/vda mklabel msdos
parted /dev/vda mkpart primary ext4 0% 100%
mkfs.ext4 -L system /dev/vda1
mount /dev/vda1 /mnt/

nix-env -iA nixos.gitMinimal
git clone https://code.dumpstack.io/infra/mail.dumpstack.io.git /mnt/etc/nixos/

nixos-generate-config --root /mnt

nixos-install
reboot