9 Коміти (master)
 

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  dump_stack() 20adbe260f
Temporary fix for https://github.com/NixOS/nixpkgs/issues/74849 5 місяці тому
  dump_stack() 5583817493
Force update all channels before upgrade 9 місяці тому
  dump_stack() edda283cf0
Update README.md 10 місяці тому
  dump_stack() 826e19652e
Use Gitea from unstable and switch NixOS state to 19.03 10 місяці тому
  dump_stack() 4e87fba917 Auto optimize storage 1 рік тому
  dump_stack() 583467ffd4 Auto garbage collect 1 рік тому
  dump_stack() 4ff347fe63 Auto reboot after kernel changed 1 рік тому
  dump_stack() 736208b9c1 Use default theme 1 рік тому
  dump_stack() 346136de49 Initial 1 рік тому